Ingrid Wensveen

Al 20 jaar vormen rekenproblemen een aantrekkelijke uitdaging en inspiratiebron.

Ingrid is nieuwsgierig naar hoe je het leer- en ontwikkelingsproces rond rekenen kunt vlot trekken.

Drs. Ingrid Wensveen MA is
haar praktijk in 2001 begonnen

Rekenpraktijk

Drs. Ingrid Wensveen is rekenpedagoog en sinds 2001 verbonden aan de Rekenpraktijk in Den Haag. Zij doet al jaren onderzoek naar rekenproblemen & Dyscalculie. Ze biedt begeleiding, advies, trainingen, lezingen en studiedagen. 

feedback: rekendokter, rekentovenaar, rekenpret met Ingrid

Trainingen / studiedagen / workshops / lezingen

Ingrid heeft als persoonlijk doel mensen in het rekenonderwijs te inspireren en te motiveren om rekeninstructie als een uitdaging te zien. De lezingen, trainingen, workshops, studiedagen en de reken-verbetertrajecten dragen o.a. het gedachtegoed van het ERWD-protocol. Steevast illustreren sprekende filmpjes en oefeningen de theorie en worden actieve werkvormen ingezet. Zij werkt graag interactief en op maat. Na afloop van een training/studiedag is er een follow-up in de vorm van een online consult.

'We hebben maandag en dinsdag de inspectie op bezoek gehad. Ze hebben zeer positief geoordeeld over de didactische vaardigheden en strategieën. Mede dankzij jouw inzet op rekengebied hebben we een mooie slag kunnen maken.'

Rt-er gezocht!

Met veel plezier biedt Ingrid weer in kleine kring themabijeenkomsten:
- intervisie rekenen (rond eigen casus)
- verdieping van kennis rond ERWD (oefenen met modellen)
- opfrissen / uitbreiden van RT-technieken rond toepassend rekenen
- het diagnostisch Rekengesprek
Informatie
Elk thema beslaat twee bijeenkomsten van 14.00 - 16.30 uur met een online consult achteraf. Kosten: € 160,00 locatie: Koninginnegracht 35 Den Haag. Aanmelding via mail info@rekenpraktijk.nl.
Data
intervisie                       9 / 16 september (VOL)
kennis ERWD                 23 / 30 september
RT-technieken               4 / 11 november
Rekengesprek               18 / 25 november (VOL)

“mooi afgestemd”

Contact

Rekenpraktijk

drs. Ingrid Wensveen
Master of Arts in Education
Rekenpedagoog / Rekenspecialist ERWD
Koninginnegracht 35
2514 AC Den Haag


06 134 34 038    info@rekenpraktijk.nl