Nascholing

2019
2018
2017
2016
2015
2014

 

NVORWO studiedag 5 april 
RD4 diagnostiek / VB Rekendag 7 november
Deskundige als Trainer (Karin de Galan)
Positieve Psychologie (Fredrieke Bannink)
Executieve functies (Peg Dawson)
ERWD Rekenspecialist
21st Century Skills, ook voor Rekenen Utrecht

 

Rekenen en rekenonderwijs Symposium KNAW

2013

Panama Congres
Diagnostiek en behandeling rekenstoornissen, Universiteit Gent Annemie de Soete

 

Jubileum Symposium Boom

 

Balans symposium executieve functies

 

Diagnostisch onderwijzen ERWD Universiteit Utrecht

 

ERWD Rekendiagnostiek Dyscalculie Universiteit Utrecht

2012

SIG Gent breuken en verhoudingen van Hilde Heuninck

 

LBRT studiedag Rekengesprek

 

Balans symposium ADHD

 

Dyslexie conferentie Lexima

2011

Diagnostiek Dyscalculie GITP PAO VU/Universiteit Utrecht Goei, Ankone, van Luit

2010

Congres Dyslexie de baas Bohn Stafleu

 

Neuropsychologie symposium Ede

 

Lezing ERWD Paul Leseman

 

Hersenen en leren LBRT remediaal specialisten

 

Kagan Expertclass Rotterdam HCO/Bazalt

 

Tel uit je winst rekenseminar HCO

2009 -2010

Dyscalculie postacademische nascholing deel 1 en 2 RINO Milikowski

2009

ADHD-nascholing Balans, Utrecht

2008

Cursus gedragsproblemen André Rietman, HCO

 

Dyscalculie postacademische nascholing Universiteit Utrecht

2007 – 2008

School Video Interactiebegeleiding HCO

2007

CPS Rekenconferentie

2006

training Nog lang Niet uitgeteld – Hilde Heuninck

2005 – heden

Panama Rekenconferentie

2003 – 2005

Master Special Educational Needs (honours degree), Seminarium/University of Greenwich

2003 – 2005

leraar Speciaal Onderwijs, Seminarium voor Orthopedagogiek

2004

Cursus Dyscalculie van Onderwijs Advies

2003 – 2004

Opleiding Rekencoördinator ‘Met sprongen vooruit’ Onderwijs Advies

2003

Cursus Dyslexie van Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding

2001 – 2002

Module I en II Feuerstein Bodegraven

2001

Training Faalangst, Universiteit Utrecht

1999 – 2001

Remedial Teaching / IB aan SON

2000 – 2005

Nationale Rekendagen Freudenthal Instituut

1996 – 1998

Pabo aan de Hogeschool van Amsterdam, specialisatie rekenen

1991 – 1992

Historische Bouwkunst aan de Technische Universiteit Delft

1991 – 1993

Italiaans aan de Vrije Universiteit Amsterdam

1987 – 1993

Doctoraal Kunstgeschiedenis en Archeologie, specialisatie Architectuurgeschiedenis VU Amsterdam

1984 – 1987

M.O. A Nederlands aan de Haagsche Leergangen te Den Haag

1983 – 1984

Langue Française, Degré supérieur aan de Sorbonne te Parijs

1982 – 1983

Franse Letteren propedeuse aan de Rijksuniversiteit Leiden

1976 – 1982

Gymnasium  (Latijn en Grieks) aan het Maerlant Lyceum te Den Haag

 Terug naar Home-pagina